Consell Comarcal Alt Empordà
Medi Ambient
mail
Dibuixos contenidors Pitu tries 2.0 Contenidors 4 fraccions Bosses reciclatge Camió Selectiva El Mag dels residus
menu_button

Recollida selectiva municipal

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà té delegat els serveis de recollida de residus dels municipis que ho han sol·licitat a l'àrea de medi ambient. Aquests serveis es realitzen des de l'any 1999 que es van iniciar amb la recollida selectiva del vidre i que s'han anat ampliant. L'objectiu del Consell Comarcal de l'Alt Empordà és oferir un servei integral de recollida de residus als municipis de fins a 4500 habitants que permetria l'eficiància dels serveis. Aqiest plantejament és el del Pla estratègic de recollida de residus 2020-2025.
Quins serveis s'estan executant en aqust moment?
 • La recollida selectiva de paper i cartró, envasos lleugers i envasos de vidre: actualment en 62 municipis ( excepte Cadaqués, Vilajuïga, l'Escala, Roses (excepte el vidre), Figueres ( excepte els envasos). Properament s'està treballant en un nou contracte de recollida selectiva que no inclourà les fraccions recollides de Figueres i el municipi de La Jonquera.
 • La recollida selectiva de la Fracció ogànica (FORM): Hi ha 10 municipis que tenen delegat aquest servei: L'Armentera, Bàscara, cabanes, El Far d'Empordà, Garriguella, LLers, au, Peralada, Sant Pere Pescador i Torroella de Fluvià. 
 • La recollida selectiva de la fracció resta: Aquest és un servei que es pot realitzar si hi ha un grup de municipis veïns que puguin formar part d'una contractació conjunta. En el nostre cas 7 municipis: L'Armentera, Ventallló, Sant Miquel de Fluvià Palau de santa Eulàlia, Cistella, Vilanant i Avinyonet de Puigventós.
El model de recollida dels serveis actuals és an àrees de contenidors al carrer. Tots els municipis del servei tenen almenys una àrea d’aportació i es trobem georeferenciats en el mapa d'aquest web. El buidatge dels contenidors té una freqüència que s'adapta a les necessitats del municipi i de la fracció de residus i es pot trobar al calendari de recollida del web. Aquesta freqüència es dobla a l’estiu als municipis costaners. 
Des del 2007, tots els contenidors recollits pel Consell Comarcal es pesen de forma individual. Aquest fet facilita la gestió del sistema de recollida, la correcta facturació a cada municipi i l'optimització de rutes de recollida. Totes les dades dels serveis comarcals les trobareu en aquest web, són descarregables per editar-les i poder treballar-hi.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà està adherit al sistema integrat de gestió (SIG) dels residus de paper i cartró, envasos lleugers i envasos de vidre amb l’adhesió entre ecoembes , ecovidrio i ARC

Servei de recollida de paper i cartró, envasos lleugers i de vidre

Descripció del servei de recollida 


La recollida selectiva de les tres fraccions es planifica des de l'àrea de medi ambient tenint en compte que són objectius importants aconseguir una eficiència entre els costos del servei i la recollida necessaria pels residus generats. El servei ha de comptar amb ingressos de la venda del material recollit, que varia segons el mercat, i el retorns que marca la LLei d'envasos espanyola corresponent als Sistemes integrats de gestió. Aquest fet ha fet possible que fins l'any 2020 el servei ha assolit un equilibri econòmic que ha fet possible que els ajuntaments que s'integren al servei comarcal han pogut tenir el servei gratuït fins a l'actualitat (2020) i no ha suposat un cost afegit a les taxes de la població. 
Els darrers estudis de costos del servei en el proper contracte pels municipis que han delegat el servei establiràn el cost pels municipis d'aquest servei i dependran tamé d'aquests paràmetres.

Aquest servei ha sigut pioner en el tractament i seguiment de dades i des de l'any 2006 ha treballat en el pesatge i geolocalització dels contenidors, consolidat des de l'any 2010 i que permet comunicar i ser transparent amb les dades del servei en aquest web. 


selectivapve


La diversitat de les necessitats dels municipis de la comarca es soluciona disposant de tres modalitats del servei: 
 • Recollida de residus domèstics.
 • Recollida d'empreses grans productors que tenen contenidors d'ús exclusiu i als quals es proposa un pagament proporciocnal a la seva generació de residus. (més informació)
 • Recollida porta a porta d'algunes fraccions en nuclis comercials. (més informació en un apartat següent d'aquesta pàgina)
Delegació del servei

El Consell Comarcal accepta delegacions dels ajuntaments quan es disposa d'una agrupació de municipis que volen treballar de manera supramunicipal i la contractació conjunta fa el contracte més eficient. La delegació es realitza a través de la signatura d'un conveni de delegació per la durada d'un contracte.
El darrer conveni de delegació ja ha estat signat pels municipis que ho han manifestat i ja s'està treballant per la licitació del nou contracte (2020).


Aquest servei inclou CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ

Servei de recollida selectiva de la fracció orgànica

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà disposa d'un servei comarcal de recollida de matèria orgànica. L'objectiu d'aquest servei és implantar la recollida d'aquesta fracció a la comarca, reduir la disposició de bioresidus a l'abocador i reciclar aquests residus transformant-lo en compost.


Característiques i costos del servei

El servei comarcal de recollida de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals (FORM), en l'àmbit domèstic el servei de base inclou 2 recollides setmanals i 1 neteja mensual dels contenidors (exceptuant els mesos d'estiu, que es programen 3 recollides setmanals i 2 neteges mensuals). El preu mensual del servei es calcula en funció del nombre de recollides efectuades.
En cas de creure necessari un increment de la freqüència de recollida d'algun dels productes del servei (recollida o neteja), es valorarà la viabilitat tècnica i si es confirma aquesta necessitat, es facturarà apart.
També s'inclou el servei comarcal de recollida de la FORM a empreses. El preu del servei està publicat a les ordenances fiscals del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

La matèria orgànica recollida es transporta fins a la planta de compostatge del Centre de Tractament de Residus (CTR) de l'Alt Empordà, on es tracta per obtenir-ne compost apte per a valoritzar com a adob agrícola. Els preus i metodologia de tractament estan disponibles al web del Centre de Tractament de Residus de l'Alt Empordà.

Delegació del servei

La delegació de la recollida es formalitza a través d'un conveni de delegació entre el muncipi sol·licitant i el CCAE. En el cas que hi hagi un grup de municipis interessats, les característiques dels quals facin possibles una ruta eficient, el CCAE estudiarà la manera de realitzar el servei per delegació.

Relació del servei de recollida de matèria orgànica i el servei de recollida selectiva

La gestió d'aquest servei es realitza de forma paral·lela amb la gestió de les altres fraccions selectives per part del Consell, així es permet optimitzar la planificació, el seguiment i les tasques tècniques en gestió de residus així com definir un únic interlocutor per a la gestió de residus als municipis. 

Aquest servei disposa de campanyes de semsibilització associades: CAMPANYA D'IMPLANTACIÓ

Servei de recollida de fracció resta


Descripció del servei

El Consell Comercal de l'Alt Empordà realitza el servei de recollida de la fracció resta als municipis que han delegat les competències per fer-ho.
Des de 2013 ofereix el servei de recollida de la fracció resta a la comarca a un grup de municipis (l’Armentera, Palau de Santa Eulàlia, Sant Miquel de Fluvià i Ventalló) de la Conca del Fluvià els quals, van manifestar la seva voluntat en formar part del servei de recollida de residus mancomunat. Cercant l’eficiència del servei i aprofitant l’economia d’escala que possibilita l’oferiment d’un bon servei a costos assumibles. També aprofitant els serveis tècnics del Consell Comarcal. Amb els mateixos principis i objectius es va iniciar la recollida el 2015 a un nou grup de municipis (Cistella, Vilanant i Avinyonet de Puigventós).
Aquest servei va implicar un canvi de contenidors, per un nou tipus (contenidors bilaterals) adaptat a les necessitats dels municipis, donant millor imatge i sobretot amb un sistema de pesatge que permet recollir les dades de generació de cada àrea d’aportació així es facilita la gestió i la detecció de possibles incidències.
Tot i el desig de les institucions de que la generació de la fracció resta disminueixi i representar només el voltant de l’11% dels residus generats, encara suposa el percentatge més elevat de generació de totes les fraccions a la comarca. Per reduir-lo i especialment reduir l'entrada de residus reciclables a l’abocador es potencien els serveis de recollida selectiva que trobareu en aquesta pàgina.
Amb tot, cal tenir en compte que la Unió Europea ha marcat que a  l'any 2035 només al 10% dels residus municipals podran acabar a l'abocador. Per tant, caldrà realitzar una separació en origen molt més acurada amb la implementació de nous models de recollida.

Delegació del servei


L’Àrea de Medi Ambient pretén ampliar la xarxa de recollida oferint un servei mancomunat i adaptat a les necessitats dels municipis. Per això proposa contractacions conjuntes per tal de mullirar l'eficiència dels serveis. la delegació d'aquest servei es materialitza a través d'un conveni de delgació durant la durada del contracte de recollida.

Tanmateix, en aquests moment s'està treballant en un nou model de recollida inclòs al PLa estratègic de recollida de residus 2020-2025, on es proposa als municipis treballar conjuntament per zones en la recollida d'aquesta fracció així com les altres de residus municipals. 


Aquest servei inclou CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ


Recollida selectiva: serveis puntuals

SERVEI DE RECOLLIDA DE PAPER PER LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

 

Aquest servei està pensat per a actuacions puntuals on els ajuntaments han de llençar una gran quantitat de paper. El servei s’ha de sol·licitar al Consell Comarcal Alt Empordà. L’empresa de recollida es posarà en contacte amb l’ajuntament per concretar la data i l’hora que es realitzarà el servei.

 

SERVEI DE CONTENIDORS TEMPORALS PER A ESDEVENIMENTS

 

S’ofereix per la celebració d'actes populars i requereix l'aportació de contenidors de les fraccions necessàries al recinte o espai on se celebra l’activitat. Les condicions del servei són les següents:

 • La sol·licitud s’ha de fer almenys 15 dies abans a través del formulari i enviat a mambient@altemporda.cat. També es pot fer a través de la sol·licitud de contenidors online a el MEU ESPAI
 • L'empresa adjudicatària es posarà en contacte amb l’ajuntament
 • Els contenidors són de 1000 litres o 120 litres en el cas de l'orgànica
 • La ubicació dels contenidors ha de ser el més a prop possible dels llocs on hi hagi els actes populars i ha de permetre el pas dels camions de recollida
 • L’estada màxima dels contenidors temporals és de 6 dies
 • Cal destinar una persona del municipi responsable del material i utilització correcta del servei de recollida selectiva (cada residu ha d’estar al seu lloc)
 • El servei està limitat a les existències de contenidors
 • En el cas de l'orgànica caldrà deixar-los al costat dels contenidors de la via pública per la seva recollida.

Servei de recollida selectiva a nuclis comercials

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ofereix el servei de recollida selectiva comercial porta a porta de les fraccions paper-cartró i orgànica als municipis (els quals té al competència de recollida de residus delegada) amb una concentració important de petits establiments comercials que, a priori, haurien d'abocar els seus residus als contenidors domèstics. Aquest servei s'adapta a les necessitats de cada municipi i té l'objectiu d'alliberar els contenidors presents a la via pública i així evitar desbordaments. 

Els establiments que poden adherir-se aquest servei els anomenem Generadors Singulars. Aquest representen la majoria de petites i mitjanes empreses dedicades al sector serveis (bars, restaurants, botigues de queviures, petits supermercats, comerç del detall, etc.). Aquests comerços es caracteritzen per tenir petites dimensions, no disposar d'espai per emmagatzematge de residus i generar pocs residus amb excepció de una fracció (com els bars amb la fracció orgànica, el cartró les sabateries). Aquests establiments normalment estan ubicats als centres dels pobles o ciutats o als fronts marítims. 

La comarca de l'Alt Empordà es caracteritza per disposar d'un teixit comercial de petites empreses sobretot en la temporada estival. En alguns municipis aquests comerços poden arribar a generar el 40% dels residus del total del municipi. 

Per disposar d'aquest servei els municipis ho han de sol·licitar al Consell Comarcal a través d'una notificació formal i l'Àrea de Medi Ambient valorarà la proposta i realitzarà un estudi tècnic d'aquest.

Aquest servei disposa de CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de l'usuari i del servei, així com per analitzar els hàbits de navegació. Pot canviar la configuració de les cookies del seu navegador en qualsevol moment. Per a més informació o bé si vol saber com ha de canviar aquesta configuració, premi el següent enllaç Política de Cookies.