Consell Comarcal Alt Empordà
mail
Dibuixos contenidors Pitu tries 2.0 Contenidors 4 fraccions Bosses reciclatge Camió Selectiva El Mag dels residus
menu_button

Recollida selectiva municipal

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà té delegat el servei de la recollida de paper vidre i envasos de tots els municipis de la comarca excepte l’Escala, Vilajuïga, Cadaqués, Roses pel que fa als envasos lleugers i el paper i Figueres en el cas del paper i el vidre.
Per altra banda el Consell Comarcal realitza el servei de recollida de la fracció resta als municipis de l’Armentera, Palau de Santa Eulàlia, Sant Miquel de Fluvià, Ventalló, Cistella, Vilanant i Avinyonet de Puigventós. 
Des del febrer de 2019 El Consell Comarcl també ofereix el servei de recollida de la fracció orgànica als municips de L'Armentera, Bàscara, Cabanes, El Far d'Empordà, Garriguella, Llers, Pau, Peralada, St. Pere Pescador, i Torroella de Fluvià. 

La recollida es fa per àrees d’aportació on hi ha els tres tipus bàsics de contenidors de selectiva. Tots els municipis de la comarca tenen almenys una àrea d’aportació. El buidatge dels contenidors és setmanal per la majoria de municipis. Aquesta freqüència es dobla a l’estiu als municipis costaners. Els residus també es recullen porta a porta en algun municipi a la porta dels habitatges els dies i hores de la setmana marcats.

Des del 2007, tots els contenidors recollits pel Consell Comarcal es pesen de forma individual. Aquest fet facilita la gestió del sistema de recollida, la correcta facturació a cada municipi i l'optimització de rutes de recollida. 

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà està adherit al sistema integrat de gestió (SIG) dels residus de paper i cartró, envasos lleugers i envasos de vidre amb l’adhesió entre ecoembes , ecovidrio i ARC

Servei de recollida de paper i cartró, envasos lleugers i de vidre

en construcció, disculpeu les molèsties


Aquest servei inclou CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ

Servei de recollida selectiva de la fracció orgànica

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà disposa d'un servei comarcal de recollida de matèria orgànica. L'objectiu d'aquest servei és implantar la recollida d'aquesta fracció a la comarca, reduir la disposició de bioresidus a l'abocador i reciclar aquests residus transformant-lo en compost.


Característiques i costos del servei

El servei comarcal de recollida de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM), en l'àmbit domèstic,  té un servei de base de 2 recollides setmanals i 1 neteja mensual (exceptuant els mesos d'estiu, que es programen 3 recollides setmanals i 2 neteges mensuals). El preu del servei es calcula per nombre de recollides mensuals.
En cas de creure necessari un increment de la freqüència d'algun dels productes del servei ( recollida o neteja), es valorarà la viabilitat tècnica i si es confirma aquesta necessitat, es facturarà a part.
També inclou el servei comarcal de recollida de la FORM a empreses. El preu del servei està publicat a les ordenances fiscals del Consell Comarcal de l'Alt Empordà

La matèria orgànica recollida es transporta i tracta a la planta de compostatge del CTR Alt Empordà, on es fa compost per a valoritzar com a adob. Els preus i metodologia de de tractament estan disponibles al web del Centre de Tractament de Residus de l'Alt Empordà.

Delegació del servei

La delegació de la recollida es formalitza a través d'un conveni de delegació entre el muncipi sol·licitant i el CCAE. En el cas que hi hagi un grup de municipis interessats les característiques dels quals facin possibles una ruta eficient, el CCAE estudiarà la manera de realitzar el servei per delegació.

Relació del servei de recollida de matèria orgànica i el servei de recollida selectiva

La gestió d'aquest servei de forma paral·lela amb la gestió de les fraccions selectives per part del Consell, permet optimitzar la planificació, el seguiment i les tasques tècniques en gestió de residus així com definir un únic interlocutor per a la gestió de residus als municipis. 

Aquest servei disposa de campanyes de semsibilització associades: CAMPANYA D'IMPLANTACIÓ

Servei de recollida de fracció resta

El Consell Comercal de l'Alt Empordà realitza el servei de recollida de la fracció resta als municipis que han delegat les competéncies per fer-ho.

Des de 2013 ofereix el servei de recollida de la fracció resta a la comarca a un grup de municipis (l’Armentera, Palau de Santa Eulàlia, Sant Miquel de Fluvià i Ventalló) de la Conca del Fluvià els quals, van manifestar la seva voluntat en formar part del servei de recollida de residus mancomunat. Cercant l’eficiència del servei i aprofitant l’economia d’escala que possibilita l’oferiment d’un bon servei a costos assumibles. També aprofitant els serveis tècnics del Consell Comarcal. Amb els mateixos principis i objectius es va iniciar la recollida el 2015 a un nou grup de municipis (Cistella, Vilanant i Avinyonet de Puigventós).

Aquest servei va implicar un canvi de contenidors, per un nou tipus (contenidors bilaterals) adaptat a les necessitats dels municipis, donant millor imatge i sobretot amb un sistema de pesatge que permet recollir les dades de generació de cada àrea d’aportació així es facilita la gestió i la detecció de possibles incidències.

La gestió d'aquest servei de forma paral·lela amb la gestió de les fraccions selectives per part del Consell, permet optimitzar la planificació, el seguiment i les tasques tècniques en gestió de residus així com definir un únic interlocutor per a la gestió de residus als municipis, independentment de la fracció que es tracti.

Tot i el desig de les institucions de que la generació de la fracció resta disminueixi i representar només el voltant de l’11% dels residus generats, encara suposa el percentatge més elevat de generació de totes les fraccions a la comarca. El nou Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà té com un dels seus objectius reduir aquest percentatge i especialment reduir l'entrada de residus reciclables a l’abocador. Amb la potenciació del compostatge casolar, la recollida selectiva i la posada en marxa del servei de recollida de la fracció orgànica, juntament amb la planta de compostatge, també es pretén reduir el percentatge de fracció resta, ja que fins al moment la majoria de municipis recollien la matèria orgànica al contenidor de rebuig.

Amb tot, cal tenor en compta que la Unió Europea ha mercat que a  l'any 2035 només al 10% dels residus municipals podran acabar a l'abocador. Per tan, caldrà realitzar una separació en origen molt més acurada amb la implementació de nous models de recollida.

L’Àrea de Medi Ambient pretén ampliar la xarxa de recollida oferint un servei mancomunat i adaptat a les necessitats dels municipis. Conscients que la tipologia de residus que conformen la Fracció Resta real és quelcom força desconegut així com la d’altres fraccions, es treballa en la difusió i la conscienciació dels ciutadans.

Aquest servei inclou CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ

Recollida selectiva: serveis puntuals

SERVEI DE RECOLLIDA DE PAPER PER LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

 

Aquest servei està pensat per a actuacions puntuals on els ajuntaments han de llençar una gran quantitat de paper. El servei s’ha de sol·licitar al Consell Comarcal Alt Empordà. L’empresa de recollida es posarà en contacte amb l’ajuntament per concretar la data i l’hora que es realitzarà el servei.

 

SERVEI DE CONTENIDORS TEMPORALS PER A ESDEVENIMENTS

 

S’ofereix per la celebració d'actes populars i requereix l'aportació de contenidors de les fraccions necessàries al recinte o espai on se celebra l’activitat. Les condicions del servei són les següents:

  • La sol·licitud s’ha de fer almenys 15 dies abans a través del formulari i enviat a mambient@altemporda.cat. També es pot fer a través de la sol·licitud de contenidors online a el MEU ESPAI
  • L'empresa adjudicatària es posarà en contacte amb l’ajuntament
  • Els contenidors són de 1000 litres o 120 litres en el cas de l'orgànica
  • La ubicació dels contenidors ha de ser el més a prop possible dels llocs on hi hagi els actes populars i ha de permetre el pas dels camions de recollida
  • L’estada màxima dels contenidors temporals és de 6 dies
  • Cal destinar una persona del municipi responsable del material i utilització correcta del servei de recollida selectiva (cada residu ha d’estar al seu lloc)
  • El servei està limitat a les existències de contenidors
  • En el cas de l'orgànica caldrà deixar-los al costat dels contenidors de la via pública per la seva recollida.

Servei de recollida selectiva a nuclis comercials

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ofereix el servei de recollida selectiva comercial porta a porta de les fraccions paper-cartró i orgànica als municipis (els quals té al competència de recollida de residus delegada) amb una concentració important de petits establiments comercials que, a priori, haurien d'abocar els seus residus als contenidors domèstics. Aquest servei s'adapta a les necessitats de cada municipi i té l'objectiu d'alliberar els contenidors presents a la via pública i així evitar desbordaments. 

Els establiments que poden adherir-se aquest servei els anomenem Generadors Singulars. Aquest representen la majoria de petites i mitjanes empreses dedicades al sector serveis (bars, restaurants, botigues de queviures, petits supermercats, comerç del detall, etc.). Aquests comerços es caracteritzen per tenir petites dimensions, no disposar d'espai per emmagatzematge de residus i generar pocs residus amb excepció de una fracció (com els bars amb la fracció orgànica, el cartró les sabateries). Aquests establiments normalment estan ubicats als centres dels pobles o ciutats o als fronts marítims. 

La comarca de l'Alt Empordà es caracteritza per disposar d'un teixit comercial de petites empreses sobretot en la temporada estival. En alguns municipis aquests comerços poden arribar a generar el 40% dels residus del total del municipi. 

Per disposar d'aquest servei els municipis ho han de sol·licitar al Consell Comarcal a través d'una notificació formal i l'Àrea de Medi Ambient valorarà la proposta i realitzarà un estudi tècnic d'aquest.

Aquest servei disposa de CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de l'usuari i del servei, així com per analitzar els hàbits de navegació. Pot canviar la configuració de les cookies del seu navegador en qualsevol moment. Per a més informació o bé si vol saber com ha de canviar aquesta configuració, premi el següent enllaç Política de Cookies. Si segueix navegant pel lloc web o clica el botó "ACCEPTAR", vostè consent l'ús d'aquestes cookies.
Acceptar