Consell Comarcal Alt Empordà
mail
Dibuixos contenidors Pitu tries 2.0 Contenidors 4 fraccions Bosses reciclatge Camió Selectiva El Mag dels residus
menu_button

Recollida selectiva comercial

La llei 15/2003, de 13 de juny, que modifica la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus introdueix la definició de residu comercial com el residu municipal generat per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hosteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis. També els residus industrials assimilables a urbans.
Aquest text legislatiu modifica l’anterior legislació i diu expressament que són obligacions dels productor i posseïdors de residus:
 • Garantir que els residus que generin o posseeixin siguin gestionats d’acord amb les prescripcions d’aquesta llei
 • Fer-se càrrec dels costos de les operacions de gestió dels residus que generin o posseeixin
 • Les altres imposades per la Llei i per les disposicions específiques o complementàries que regulin determinades categories de residus
 • La persona titular de l’activitat que genera residus comercials ha de:
  • Gestionar els residus per si mateixa, d’acord amb les obligacions pròpies dels posseïdors o productors de residus.
  • Lliurar els residus a un gestor autoritzat o bé s’ha d’acollir al sistema de recollida i gestió que l’ens local competent estableixi per aquest tipus de residus.
  • Mantenir els residus en condicions adequades d’higiene i seguretat mentre els posseeixi.
  • Lliurar els residus en condicions adequades de separació per materials.
  • Suportar les despeses de gestió dels residus que posseeix o genera.
  • Tenir a disposició de l’administració el document que acrediti que ha gestionat correctament els residus i els justificants de lliurament efectuats.

Per aquesta raó, el Consell Comarcal Alt Empordà treballa els seus serveis per tal d’oferir facilitats a les empreses de la comarca per tal que puguin recollir selectivament els seus residus.

Servei de recollida selectiva per a empreses

La recollida selectiva de residus valoritzables de paper i cartró, vidre o envasos lleugers per a empreses és un servei addicional del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Les empreses a les quals va destinat aquest servei no han de tenir cap servei municipal d’aquest tipus implantat i han de tenir una generació anual de residus valoritzables que permeti la utilització d’un contenidor de 2,5 m3

Aquest servei es realitza segons unes característiques concretes i té establert una taxa en funció de la freqüència de recollida i el nombre de contenidors de l’empresa. També dóna la possibilitat de lloguer de contenidors. La sol·licitud d’aquest servei es tramita a l’àrea de medi ambient del Consell Comarcal Alt Empordà. Cal descarregar els pdf adjunts per a saber més sobre les característiques del servei per obtenir l’imprès de sol·licitud.

Per saber les instal·lacions de la comarca on gestionar correctament els vostres residus, cliqueu al quadre de gestió de residus de la Guia digital editada pel Consell Comarcal

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de l'usuari i del servei, així com per analitzar els hàbits de navegació. Pot canviar la configuració de les cookies del seu navegador en qualsevol moment. Per a més informació o bé si vol saber com ha de canviar aquesta configuració, premi el següent enllaç Política de Cookies. Si segueix navegant pel lloc web o clica el botó "ACCEPTAR", vostè consent l'ús d'aquestes cookies.
Acceptar